Dancu Matilda

Mi parolu pri la amikino Matilda, kiu estas sama nomo en fama kanto.
En 1995, okazis UK en Finnlando.  Ni familio(mi kaj mia edzo kaj mia filino) partoprenis en la UK, kaj poste, ni ankau~ partoprenis al la post-kongreso al Lap-lando, norde de Finnlando.
Kaj tie, ni renkontig^is kun MATILDA Kejna. S^i estas POLLANDANO. s^i estas instruisto por la infanoj kun parol-malfacileco.

Dum la post-kongreso, la log^ejo tute konsistis el lignoj. Tie estis tre agrabla kaj facila naturo: La c^ielo estis tre blua, la vetero estis ankau~ plej bela. Ni havis ekskurson c^iutage en Lap-lando.. Ekzemple, hierau~ al bela Monto Kilopa, kaj hodiau~ al bela Lago Inari, en brilanta Arkta Zono.

En la log^ejo, mia familio kaj Matilda, kune log^is dum kelkaj tagoj en la Post-Kongreo. Ni parolis pri diversaj temoj.

Iam diris Matilda, ke s^i ne amas sian nomon "matilda". Mia edzo tre miris tion. Kaj li demandis, "c^u vi scias, amindan Au~stralian kanton 'Dancu Matilda?' " s^i respondis "tute ne." "Ho!" ni surprizig^is. La kanto estas tre fame konata, c^u ne?
Tial ni diris, "En la venonta jaro 1997, UK Okazos en Au~stralio. Estos pli bone, ke vi estu lerta pri la kanto 'dancu Matilda'. Do vi amos vian nomon!" Matida preskau konsentis nin.
Kaj aldone, ni rekomendis al Matilda, ke s^i partoprenu al Au~stralian UK. Sed la respondo estis ne certa, pro s^ia ekonomika rezono.

Mi nun esperas, ke ni povos renkonti s^in en c^i tiu somero, en la UK Au~stralia. Mi ankau esperas, ke ni povos kun-kanti la kanton "Dancu Matilda", sub la bela c^ielo de Au~stralio !

最近のイベントに戻る