LA 54A KONGRESO DE ESPERANTISTOJ EN KANSAJO

10-11 JUNIO, 2006

Kongresejo:Eichi University (Sapientia Univ.)

en urbo Amagasaki, Hyogo-ken, Japanio

Organizanizantoj:

Toyonaka Esperanto-Grupo, Amagasaki Esperanto-Grupo, KANSAJA LIGO de ESPERANTO-GRUPOJ

Kongresa temo: Esperanto:lum-turo porlingvamondo

Nihongo (japane)

La unua tago: 6/10 (sabato)

10:30-12:00 Antaŭkongresa ekskurso
12:00- Akcepto
13:00- Librejo, Ekspozicio kaj video-prezentado
13:00-14:30 Fakaj kunsidoj
  • Kiel okazigi "mini"-kurson
  • JESA kaj JEMA
  • HELIKO (Korusa grupo) ktp
13:30-15:20 Enkonduka kurso
14:30-15:20 Malferma Soleno
15:30-17:30 (Publikaj programo )

Prelego en la japana :

"Johano Paŭlo la Dua kaj Esperanto: La brilo el Pollando"
preleganto:ĉefepiskopo Joseph Pittau, S. J.

Sopranaj kantoj

17:30-18:30 Gaja vespero
18:30-19:40 Bankedo

La dua tago: 6/11 (dimanĉo)

10:00-12:00

Fakaj kunsidoj

  • Ni pripensu efikan informadon pri Esp
  • Kantado pri famaj kantoj en Kongreso
  • Babilado kun alilanda Esperantisto
  • Kurso por skribi ĝustajn frazojn
  • Cent-jara en Esperanto-Movado japana
  • Ekumenaj Kristanoj ktp
13:00-13:15 Aklama ludo
13:20-13:40 Komuna fotiĝo
13:50-14:00 Koruso
14:10-14:40 Deklama Konkurso

Oratora Konkurso

13:15-15:30 Prelego en Esperanto:  
16:00-16:30 Ferma soleno

Kotizoj (en japanaj enoj)

Aliĝo
ĝis la fino de marto 3,500
ĝis la fino de aprilo 4,000
post la 1-a de majo 4,500
morala aliĝo 2,500
studento, nov-kursano 2,500
lernanto de mez-, alt-lernejo 2,000
infano (sen dokumentoj) 500
Bankedo (de la unua tago)

(ne inkluzivas alkoholaĵon)

2,000
Tagmanĝo (de la dua tago) 500
Memor-foto kolektiva 1,000

Kiel atingi la kongresejonLa organiza komitato por la 54a Kongreso de Esperantistoj en Kansajo

Sidejo de la komitato:
ĉe s-ro SANO Hirosi
Makiochi 5-8-2-106, Minoo, Oosaka,
JP-562-0004, Japanio
Tel / Fakso: (+81) 072-721-8303
Retadreso: sanokan@muj.biglobe.ne.jp